Gllareva  permes njoftimeve per vende te lira pune,ofron mundësi punësimi për Ju të gjithë që jeni të motivuar për punë të suksesshme, që jeni të përkushtuar ndaj punës dhe që keni iniciativa.

Formulari i aplikimit mund të merret këtu(aplikacioni per Punesim)


Të gjithë të interesuarit  mund të aplikojnë në email adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.